top of page
色斑
艺术画室

授课老师:   冉老师

 

这里汇聚了,热爱且懂得生活艺术的你们,
一起去发掘生活中自己创造的美好,
一起构建更多美丽,
一起把分享,传播,你会发现艺术的魅力与价值。

课程结构:

-以水彩为主,开始练习,基础执笔,运笔,把握水分与色
-主题给定大的练习重点,自由选择绘画内容
-示范重点技法,运用自由创作,完成作品


具体课程: 
时间: 
           每周五实体画室(线下画室)

            14:30-16:00(每周2学时)
地点:  Pariser Str. 6-8, 
            65934 Frankfurt am Main

 课程报名信息:

详情见俱乐部课程价格表

bottom of page